هارگریو، لارنس (۱۸۵۰ـ۱۹۱۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هارْگرِیوْ، لارِنس (۱۸۵۰ـ۱۹۱۵)(Hargrave, Lawrence)

هارْگرِيوْ،لارِنس

از پیش‌گامان استرالیایی پرواز با وسایل سنگین‌تر از هوا. در انگلستان زاده شد و در ۱۶‌سالگی به استرالیا رفت. در آن‌جا به مطالعۀ پرواز پرداخت و بیش از ۶۰ مدل هواپیما با پهنای بال تا سه متر ساخت. همچنین، کایت جعبه‌ای[۱] را اختراع کرد و با آن در ارتفاع سه‌متری سطح زمین پرواز می‌کرد. با وجود موفقیت‌های برادران رایت[۲] در امریکا، تحقیقات شخصی او در زمینۀ هوانوردی ادامه یافت. در ۱۸۸۳، قبل از ملحق‌شدن به گروه تحقیق و اکتشاف گینۀ نو[۳]، در حوزه‌های مهندسی کار می‌کرد.

 


  1. box-kite
  2. Wright brothers
  3. New Guinea