هامون

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پشت صحنۀ فیلم
پشت صحنۀ فیلم

هامون (سینما)

فیلمی ساختۀ داریوش مهرجویی در ۱۳۶۸ش. فیلم نوعی سینمای ذهنی و شخصی است؛ نوعی جست‌وجو برای یافتنِ پاسخی که با پرسش‌های متعدد، متفاوت، و وسوسه‌انگیز طرح می‌شود. این‌که هنر بایستی نفی کند یا اثبات، و تا چه میزان به «برگزیدگان» تعلق دارد؟ پاسخ مهرجویی به ‌این پرسش تا حدود زیادی ذهنیت حاکم بر فیلم را نشان می‌دهد. داستان فیلم دربارۀ یک روز از زندگی فردی به نام حمید هامون است که درگیر بحران عاطفی، ذهنی، عقیدتی، عشقی، و ایمانی می‌شود و وضعیت‌اش در میان واقعیت و خیال، زمان گذشته و حال، و رؤیا و کابوس می‌گذرد. هامون از آثار شاخص و ماندگار سینمای ایران است و بازی نظرگیر خسرو شکیبایی از امتیازهای این فیلم به‌شمار می‌آید.