هاوسهوفر، کارل (۱۸۶۹ـ۱۹۴۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هاوسْهوفِر، کارْل (۱۸۶۹ـ۱۹۴۶)(Haushofer, Karl)

هاوسْهوفِر، کارْل

بنیادگذار آلمانی ژئوپولیتیک. به آسیای جنوب شرقی سفر کرد (۱۸۸۷ـ۱۹۱۹). در ۱۹۲۱ استاد دانشگاه مونیخ شد. نظریه‌های او بر دیدگاه‌های نازی‌ها در خصوص امور سیاسی جهان تأثیر گذاشت.