هاگینز، ویلیام (۱۸۲۴-۱۹۱۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هاگینْز، ویلیام (۱۸۲۴-۱۹۱۰)(Huggins, William)

هاگينْز، ويليام

اخترشــناس انگلیســی و پیش‌گامان اختر فیزیک[۱]. با استفاده از طیف‌شناسی[۲] برای تعیین ساخت شیمیایی ستاره‌ها، و با به‌کارگیری عکاسی در طیف‌نگاری، اخترشناسی را متحول کرد. او در ۱۸۹۷، لقب اشرافی سِر گرفت. در لندن زاده شد و تا ۱۸۵۴ در این شهر به شغل خانوادگی‌اش، تجارت پارچه، مشغول بود. پس از آن، در ابتدا وقت خود را صرف عملیات ریزبینی کرد و سپس در ۱۸۵۶، در تالس هیل[۳] لندن رصدخانه‌ای شخصی ساخت. به‌دنبال کشف‌های گوستاو کیرشهوف[۴] در زمینۀ قوانین تجزیه‌وتحلیل طیف[۵]، زندگی‌اش را وقف طیف‌بینی ستاره‌ای[۶] کرد. در ۱۸۶۰، با همکاری دوستش، دبلیو اِی میلر[۷] که استاد شیمی بود، طیف‌بینی طراحی و آن را به تلسکوپ ملحق کرد. با مشاهدۀ خطوط طیفی[۸] ستاره‌ها ثابت کرد که عالم از عناصر شناخته‌شده ساخته شده است. در آن‌زمان معلوم شده بود که بعضی از سحابی[۹]ها خوشه‌های ستاره‌ای کم‌فروغ[۱۰]اند، اما سایر آن‌ها را بدون تلسکوپ‌های قوی‌تر نمی‌شد از یکدیگر تفکیک کرد. هاگینز پی‌برد اگر این سحابی‌ها از ستاره تشکیل‌ شده باشند، در آن صورت از طیف‌ستاره‌ای مشخصی برخوردارند. با این حال، وقتی در ۱۸۶۴، به بررسی سحابی‌های تفکیک‌نشدۀ صورت فلکی[۱۱] اژدها[۱۲] پرداخت، فقط یک خط درخشان منفرد را مشاهده کرد. با این مشاهده، به ماهیت سحابی‌های تفکیک‌نشده پی‌برد: آن‌ها ابرهایی از گاز درخشان بودند، نه خوشه‌هایی از ستاره‌ها. در ۱۸۸۰، برای نخستین بار از صفحه‌های خشک عکاسی در اخترشناسی استفاده کرد. در ۱۸۶۵، به عضویت انجمن سلطنتی[۱۳] انتخاب شد. هاگینز کتابی با عنوان اطلس نشانگر طیف‌های اختری[۱۴] (۱۸۸۹)، و مقالۀ علمی منتشر ساخت.

 


 1. astrophysics
 2. spectroscopy
 3. Tulse Hill
 4. Gustav Kirchhoff
 5. Laws of spectrum analysis
 6. stellar spectroscopy
 7. WA Miller
 8. spectral lines
 9. nebulae
 10. faint star clusters
 11. constellation
 12. Draco
 13. Royal Society
 14. Atlas of Representative Stellar Spectra