هرشل، ویلیام (۱۷۳۸ـ۱۸۲۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هِرشِل، ویلیام (۱۷۳۸ـ۱۸۲۲)(Herschel, William)

هِرشِل، ويليام

اخترشناس انگلیسی، زادۀ آلمان. تلسکوپ‌سازی خبره، و در بررسی ستاره‌های دوتایی[۱] و سحابی[۲]ها پیشتاز بود. سیارۀ اورانوس[۳] را در ۱۷۸۱، و پرتوهای فروسرخ خورشیدی[۴] را در ۱۸۰۱ کشف کرد. بیش‌ از ۸۰۰ ستارۀ دوگانه را فهرست، و بیش از ۲,۵۰۰ سحابی را پیدا کرد و با همکاری خواهرش، کارولین هرشل[۵]، آن‌ها را در فهرست گنجاند. این‌کار را پسرش جان هرشل[۶]، ادامه ‌داد. با بررسی توزیع ستاره‌ها، شکل سادۀ کهکشان[۷] ما یا راه‌ شیری[۸] را مشخص کرد. در ۱۸۱۶، لقب سِر دریافت کرد. حرکت ستاره‌های دوتایی را به گرد یکدیگر کشف، و آن را در اثرش، با عنوان حرکت منظومۀ خورشیدی در فضا[۹] (۱۷۸۳)، ثبت کرد. در ۱۷۸۹، در اسلاو[۱۰]، تلسکوپی ۱.۲متری با فاصلۀ کانونی دوازده متر ساخت که در آن زمان بزرگ‌ترین تلسکوپ جهان بود، ولی خودش بیشتر از تلسکوپی رضایت‌بخش‌تر، با فاصله کانونی ۴۶ سانتی‌متر استفاده می‌کرد. دو قمر[۱۱] اورانوس و دو قمر زحل[۱۲] را نیز کشف کرد. در هانوور[۱۳] آلمان زاده شد. پدرش آهنگ‌ساز ارتش بود و او نیز از ۱۴‌سالگی همین شغل را در پیش گرفت. در آغاز جنگ هفت‌ساله[۱۴]، در ۱۷۵۶، جمعیِ هنگ گارد هانوور[۱۵] بود. او در ۱۷۵۷، ارتش را ترک کرد و به انگلستان رفت، در آن‌جا به کار تعلیم موسیقی مشغول شد. علاقۀ او به نظریۀ هارمونی[۱۶] او را به ریاضیات و پس از آن، به نورشناسی[۱۷] و تلسکوپ علاقه‌مند کرد. حدود ۱۷۷۲، هنگامی‌که خواهرش کارولین از هانور به او پیوست، به اخترشناسی کشیده شد. کشف اورانوس او را مشهور ساخت. این کشف در ۱۷۸۲، مقامِ اخترشناس خصوصی جورج سوم را برای او به ارمغان آورد. او و خواهرش در همان سال باث[۱۸] را ترک کردند تا همۀ وقت‌شان را صرف اخترشناسی کنند. ابتدا به دَچت[۱۹]، سپس به اولد ویندسور[۲۰]، و سرانجام در ۱۷۸۶، به اسلاو رفتند. در ۱۸۰۰، با استفاده از منشور و وسایل اندازه‌گیری دما، طیف خورشیدی[۲۱] را بررسی کرد و دریافت تابش فروسرخ داغ‌ترین قسمت تابش است. این تلاش، سرآغاز علم نورسنجی ستاره‌ای[۲۲] بود. هرشل حرکت و سرعت خورشید را نیز بررسی می‌کرد.

 


 1. binary stars
 2. nebulae
 3. Uranus
 4. infrared solar rays
 5. Caroline Herschel
 6. John Herschel
 7. Galaxy
 8. Milky Way
 9. Motion of the Solar system in Space
 10. Slough
 11. satellites
 12. Saturn
 13. Hannover
 14. Seven Year’s War
 15. Hanoverian Guards
 16. harmony
 17. optics
 18. Bath
 19. Datchet
 20. Old Winsdor
 21. solar spectrum
 22. stellar photometry