هری یر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هَری‌یِر (Harrier)

هَري‌يِر

(یا: هاری‌یر) یگانه هواپیمای دارای بال ثابت که با موفقیت به‌صورت عمودی اوج گرفت و فرود آمد. غالباً آن را هواپیمای عمود پرواز[۱] می‌نامند. این هواپیما در بریتانیا ساخته شد و نخستین پرواز با آن در ۱۹۶۶ صورت گرفت. هری‌یر موتور جت مجزا و مجموعه‌ای از سوخت‌پاش‌های گردان[۲] قابل چرخش دارد. این دریچه‌ها اگزوز موتور جت را به هنگام بلندشدن و فرودآمدن به صورت عمودی و به سمت پایین، و هنگام پرواز عادی به طرف عقب هدایت می‌کنند. این هواپیما برای پرواز از فضاهای محصور و با حداقل محوطه برای حرکت طراحی شده است و قابلیت سوخت‌گیری در هنگام پرواز دارد.

 


  1. jump jet
  2. nozzles