هفته مقدس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هفتۀ مقدس (Holy Week)
در مسیحیت، هفتۀ آخر روزۀ بزرگ[۱] که مسیحیان خاطرۀ وقایع منجر‌به مصلوب‌شدن عیسی مسیح را گرامی می‌دارند. هفتۀ مقدس از یکشنبۀ‌ نخل[۲] آغاز می‌شود و پنج‌شنبۀ‌ حُکم[۳] (به یاد شام آخر[۴])، جمعۀ‌ نیک[۵]، و شنبۀ مقدس را در‌بر می‌گیرد. تدارک برای عید قیام/فصح[۶] در ایام روزۀ بزرگ آغاز می‌شود. در هفتۀ مقدس، مسیحیان ذکر مصیبت روز‌های پایان عمر عیسی را از چهار انجیل[۷] می‌خوانند.

 


  1. Lent
  2. Palm Sunday
  3. Maundy Thursday
  4. Last Supper
  5. Good Friday
  6. Easter
  7. Gospel