هفتوان تپه، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هَفتَوان‌تپه، محوّطۀ باستانی
یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی پیشا تاریخی حوضۀ دریاچۀ ارومیه، در ۱۵کیلومتری شمال غربی دریاچۀ ارومیه، در میانۀ جلگۀ حاصل‌خیز سَلماس. در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ش هیئت باستان‌شناسی دانشگاه مَنچِستِر به سرپرستی چارلز بِرنی آن‌جا را کاوش کرد. کاوش‌های هفتوان‌تپه معرف فرهنگ‌های پیش از تاریخی هزارۀ سوم پ‌م تا دوران ساسانی است. طبقات پنجم و چهارم هفتوان دارای آثار عصر آهن میانی و قدیم است و در طبقۀ ششم آثاری از عصر مفرغ میانی یافت شده است.