هماتمز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

هِماتِمِز (haematemesis)

استفراغ خونی. ممکن است براثر بلعیدن خون، پس از خون‌ریزی از بینی یا جراحی دهان؛ زخم پپتیک (زخم دستگاه گوارشی)[۱] یا پاره‌شدن سیاه‌رگ‌های واریسی[۲] مری[۳]، از عوارض سیروز کبدی[۴]، پدید آید.

 


  1. peptic ulcer
  2. varicose veins
  3. oesophagus
  4. cirrhosis