همیلتون، پاتریک (ح ۱۵۰۴ـ۱۵۲۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هَمیلْتون، پاتریک (ح ۱۵۰۴ـ۱۵۲۸)(Hamilton, Patrick)

واعظ اسکاتلندی. در ۲۹ فوریۀ ۱۵۲۸ در آتش سوزانده شد و «شهید اول[۱]» جنبش اصلاح دینی[۲] اسکاتلند نام گرفت. در پاریس و در دانشگاه ابردین[۳] تحصیل کرد. به‌سبب داشتن گرایش لوتری[۴] ناچار شد به آلمان بگریزد. در ۱۵۲۷ به اسکاتلند برگشت و در کینکاول[۵] به موعظه پرداخت. جیمز بیتون[۶]، سراسقف «سنت اندروز[۷]»، از او دعوت کرد که برای اجلاسی به ابردین برود؛ ولی در ۱۵۲۸ به اتهام بدعت‌گذاری محاکمه و اعدام شد. مکان‌های پاتریک[۸] اثری که وی در آن اصل «برائت به ایمان[۹]» را مطرح می‌کند در کتاب اعمال و آثار فاکس[۱۰] آمده است.

 


  1. Protomartyr
  2. Reformation
  3. Aberdeen University
  4. Lutheran
  5. Kincavel
  6. Beaton
  7. St Andrews
  8. Loci Communes or Patrick’s Places
  9. justification by faith
  10. Foxe’s Acts and Monuments