هنرستان موسیقی ملی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هنرستان موسیقی ملّی

در ۱۳۲۳ش به کوشش روح‌الله خالقی و با همکاری گروهی از هنرمندان موسیقی ایرانی، «انجمن موسیقی ملی» تشکیل شد. این انجمن ضمن برگزاری برنامه‌های گوناگون و کنسرت، کلاس‌هایی را برای آموزش موسیقی ایرانی ترتیب داد. با تغییراتی که در برنامۀ کار هنرستان عالی موسیقی (کنسرواتوار تهران) به‌وجود آمد، فعالیت آن بر آموزش موسیقی هنری غرب متمرکز شد، و با توجه به نیازهای موسیقی کشور، در ۱۳۲۸ش «هنرستان موسیقی ملی» به‌همت روح‌الله خالقی دایر شد. خالقی خود تا دَه سال ریاست آن را برعهده گرفت و بسیاری از استادان شاخص موسیقی ایرانی را برای تدریس در این مرکز دعوت کرد. در ۱۳۳۸ش دورۀ عالی هنرستان نیز دایر شد که ویژۀ رشتۀ موسیقی‌شناسی (موزیکولوژی) بود. چندی بعد این دوره تعطیل شد و از ۱۳۵۰ش دورۀ عالی با نام «هنرکدۀ موسیقی ملی» به فعالیت پرداخت. هنرستان موسیقی ملی با وقوع انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تعطیل شد. مدیران هنرستان از زمان تأسیس تا زمان انحلال آن عبارت بودند از روح‌الله خالقی (۱۳۲۸ـ۱۳۳۸)، مهدی مفتاح (۱۳۳۸ـ۱۳۴۱)، حسین دهلوی (۱۳۴۱ـ۱۳۵۰)، مصطفی کمال پورتراب (۱۳۵۰ـ۱۳۵۲)، علی رهبری (۱۳۵۲ـ۱۳۵۵)، و حسن فرشاد (۱۳۵۵ـ۱۳۵۷).