هنر منحط

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هنر مُنحَط (Degenerate Art)

تابلوي شام آخر، اثر اميل نولد

هنری که از سوی حکومت نازی آلمان (از ۱۹۳۳) تقبیح می‌شد. این عنوان برگرفته از نام نمایشگاه سیاری بود که حزب نازی در ۱۹۳۷ به راه انداخت، تا «بیماری» و «تباهی» هنر جدید را نشان دهد؛ رویکرد این نمایشگاه با نظریه‌های نژادپرستانه نازی‌ها مطابقت داشت. این نمایشگاه به موازات نمایشگاه رسمی هنر آلمان بزرگ[۱] برگزار شد که برای معرفی هنرمندان مورد تأیید حکومت ترتیب داده شده بود. با این حال، تماشاگران نمایش اول پنج‌برابر تماشاگران نمایش دوم (بیش از ۳میلیون نفر) بودند. هنرمندانی که تقبیح شدند، عبارت بودند از ماکس بکمان[۲]، امیل نولده[۳]، واسیلی کاندینسکی[۴]، هانری ماتیس[۵]، ارنست بارلاخ[۶]، و پابلو پیکاسو[۷].

 


  1. Official Great German Art Exhibition
  2. Max Beckmann
  3. Emil Nolde
  4. Wassily Kandinsky
  5. Henri Matisse
  6. Ernst Barlach
  7. Pablo Picasso