هواپیمای دریانشین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هواپیمای دریانشین (seaplane)

هواپيماي دريانشين

هواپیمایی با قدرت نشستن روی دریا یا پرواز از روی آن. این هواپیماها بر دو نوع‌اند: هواپیماهای شناور[۱] و قایق‌های پرنده[۲]. هواپیمای شناور شبیه هواپیمای معمولی است، اما به جای چرخ شناور دارد. قایق پرنده بدنۀ پهنی دارد که شکل آن شبیه قایق است و ممکن است به نوک بال‌های آن نیز شناور متصل باشد. هواپیماهای دریا‌نشین برای نشستن و برخاستن به آب آرام نیاز دارند و از زمان جنگ جهانی دوم تعداد کمی از این هواپیماها ساخته شده است، هرچند در هر دو جنگ جهانی کاربرد گسترده‌ای داشتند. نخستین شرکت‌های موفق هوایی بین‌المللی، مانند پان امریکن[۳]، در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به ناوگانی از قایق‌های پرنده متکی بودند. در ۱۹۹۸، شرکتی بریتانیایی هواپیمای دریا‌نشینی با بدنۀ باریک‌تر و هموارتر ساخت و طرح این نوع هواپیما را، که از دوران جنگ جهانی دوم نسبتاً ثابت مانده بود، تغییر داد.

 


  1. floatplanes
  2. flying boats
  3. Pan Am