هومان، محوطه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هومان، محوطۀ باستانی
واقع در ساحل غربی رود سیمره و در کنار پل تاریخی چم‌نمشت در ۴کیلومتری دره‌شهر واقع در استان ایلام. این محوطۀ باستانی حدود دو کیلومتر وسعت دارد و در آن آثاری از شهری باستانی همچون پی دیوار و طاق سنگی و گچی مشاهده می‌شود. احتمال دارد که در گذشته این مکان بارانداز کنار پل و منطقه‌ای برای رفت‌وآمد و نقل‌و‌انتقال کالا و به‌طور کلی منطقه‌ای تجارتی بوده و همچنین ممکن است در زیر این بنا بقایای باستانی شهرهایی از روزگاران دور وجود داشته باشد.