هوور، جان ادگار (۱۸۹۵ـ۱۹۷۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

هووِر، جان ادگار (۱۸۹۵ـ۱۹۷۲)(Hoover, John Edgar)

هووِر، جان ادگار

حقـوق‌دان امریکایی و مدیر دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)[۱] از ۱۹۲۴ تا هنگام مرگ. تشکیلات نیرومندی را برای ردیابی جنایت سازمان‌یافته، ازجمله مجموعۀ ملی انگشت‌نگاری، ایجاد کرد. حرکتش بر ضد فعالیت‌های کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم و مخالفت با دولت کندی[۲] انتقاد از او را برای سوءاستفاده از قدرت در پی داشت. هوور در واشینگتن دی‌سی[۳] زاده شد. کار خود را از وزارت دادگستری[۴] آغاز کرد (۱۹۱۷) و دستیار مدیر دفتر تحقیقات[۵] شد (۱۹۲۱). در زمان هشت رئیس‌جمهور خدمت کرد و چون پرونده‌های آنان و همکارانشان را در اختیار داشت، هیچ‌کدام او را برکنار نکردند. در زمان خدمتش اف‌بی‌آی از دفتری که محل فساد بود به ادارۀ پلیس ملیِ کاملاً حرفه‌ای و معتبر تبدیل شد، که مسئول ضد جاسوسی در امریکا و مبارزه با تروریسم بود. هوور مبارزۀ شخصی تعقیب و آزار را برضد جنبش حقوق مدنی، به‌ویژه مارتین لوتر کینگ جونیور[۶] به راه‌انداخت. آثار او عبارت‌اند از اشخاص پنهان‌شده[۷] (۱۹۳۸)، سلاطین نیرنگ و فریب[۸] (۱۹۵۸)، و مطالعۀ کمونیسم[۹] (۱۹۶۲).

 


  1. (Federal Bureau of Investigation (FBI
  2. Kennedy
  3. Washington DC
  4. Department of Justice
  5. Bureau of Investigation
  6. Martin Luther King Jr
  7. Persons in Hiding
  8. Masters of Deceit
  9. A Study of Communism