واترگیت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

واتِرْگِیْت (Watergate)
رسوایی سیاسی امریکا. برگرفته از نام ساختمانی در واشینگتن دی‌سی، که مقر کمیتۀ ملی دموکراتیک[۱] در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۲ بود. پنج شخصی که کمیتۀ تجدید انتخاب رئیس‌جمهور از حزب جمهوری‌خواه (معروف به کریپ[۲]) آن‌ها را استخدام کرده بود، پس از ورود پنهانی به واترگیت با تجهیزات پیچیدۀ جاسوسی الکترونیکی بازداشت شدند. تحقیقات نشان داد که کاخ سفید در این ورودِ به‌عنف دست داشته، و «زدوبند مالی» برای تأمین بودجۀ فعالیت‌های غيرقانوني به‌کار رفته است، که آن فعالیت‌های غيرقانوني عبارت‌ بودند از استفاده از سیا[۳] و ادارۀ درآمدهای مالیاتی[۴] برای مقاصد سیاسی، عملیات شبه‌نظامی برضد مخالفان، تغییردادن و نابودکردن اسناد، و پرداخت حق‌السکوت یا رشوه به متهمان برای دروغ‌گویی. در اوت ۱۹۷۴، رئیس‌جمهور نیکسون[۵] به دستور دیوان‌عالی، نوارهای ضبط شدۀ مکالمات خود با مسئولان دولتی را تسلیم کنگره کرد، درنتیجه مشخص شد که در مخفی‌کردن ماجرا دخالت داشته است. نیکسون استعفا کرد، تا به اتهام جلوگیری از اجرای قانون و سایر جرایم استیضاح نشود.

 


  1. Democratic National Committee
  2. (Republican Committee for the Re-election of the President (CREEP
  3. CIA
  4. (Internal Revenue Service (IRS
  5. Nixon