وایات، شورش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

وایات، شورش (Wyatt\'s Rebellion)

قیام پروتستان‌ها به رهبری سر تامس وایات در منطقۀ کِنت[۱] در ژانویه‌ـ‌فوریۀ ۱۵۵۴ در اعتراض به ازدواج پیشنهادی مری اول[۲] با فیلیپ دوم[۳]، پادشاه اسپانیا. وایات در رأس ۳‌هزار نفر از هواداران خود در اوایل فوریه وارد لندن شد، اما ملکه مری با پافشاری بر تصمیمش شورش را سرکوب کرد. وایات نامه‌ای نیز به شاهزاده خانم الیزابت[۴] نوشته بود، اما دولت نتوانست دخالت الیزابت را در این قیام ثابت کند. در هر حال الیزابت برای مدتی در برج لندن زندانی شد؛ وایات را اعدام کردند و ازدواج مری با پادشاه اسپانیا سر گرفت و مذهب کاتولیک[۵] بار دیگر به انگلستان بازگردانیده شد.

 


  1. Kent
  2. Mary I
  3. Philip II
  4. Princess Elizabeth
  5. Roman Catholicism