ولسونگا ساگا

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وُلسونگا ساگا (Volsunga Saga)

بهترین ساگاهای ایسلندی مشهور به فورنالدارساگور[۱] (ساگاهای روزگار کهن[۲])، که تاریخش به حدود ۱۲۷۰ می‌رسد و نخستین ساگاهای مکتوب است. این ساگا مشتمل بر روایت سرزمین‌های شمالی از داستان نقل شده در حماسۀ آلمانی علیای میانه[۳]، سرود نیبلونگ‌ها/نیبلونگن‌لید[۴]، است که داستان سیگورْد[۵] (مشهور به زیگْفرید[۶] در نیبلونگن‌لید) نوۀ ولسونگ و انهدام بورگونی‌ها[۷] را بازگو می‌کند. این ساگا برگردان منثوری است از داستان ولسونگ‌ها، آن گونه که در اِدای منظوم[۸] روایت می‌شود، و از این نظر ارزشمند است که روایت منثور اداهای منظوم ازبین رفته است.

 


  1. (Fornaldarsogur (Fornaldarsögur
  2. Sagas of Old Times
  3. Middle High German
  4. Nibelungenlied
  5. Sigurd
  6. Siegfried
  7. Burgundians
  8. Poetic Edda