پارس آباد، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پارس‌آباد، شهر

شمالی‌ترین شهر استان اردبیل و شمالی‌ترین شهر ایران، و مرکز اداری شهرستان پارس‌آباد. با ارتفاعی حدود ۷۰ متر، در دشتی تپه‌ماهوری، در ۵۳۵کیلومتری شمال غربی تهران و ۱۵۵کیلومتری شمال غربی اردبیل، سر راه بیله‌سوار به جلفا و سر راه اردبیل به بیله‌سوار، کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان، قرار دارد. رود ارس از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم این شهر معتدلِ مایل به گرم، از نظر بارندگی جزو نواحی نیمه‌خشک، و جمعیت آن ۸۲,۲۵۶ نفر است (۱۳۸۵). از مراکز کشت و صنعت مغان محسوب می‌شود.