پارلمان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پارلِمان (parlement)
(واژه‌ای فرانسوی از مصدر پارله به‌معنی حرف‌زدن، در زبان انگلیسی پارلمنت[۱]) اصطلاحی برای نهاد قانون‌گذاری یک کشور که قوۀ مقننه را تشکیل می‌دهد. این واژه در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون نامیده می‌شود. در ایران پارلمان را مجلس می‌گویند، در امریکا کنگره خوانده می‌شود و در ژاپن دیت. پارلمان ایسلند که به آن آلتینگ می‌گویند، قدیمی‌ترین پارلمان جهان است و پیشینۀ آن به ۹۳۰م بازمی‌گردد. سابقۀ تأسیس پارلمان انگلستان را هم در قرن ۱۳م می‌دانند. دربارۀ تاریخچه مجلس یا پارلمان در کشورهای مختلف به نام خاص آن‌ها در همین دایرةالمعارف رجوع کنید، ازجمله مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی.

  1. Parliament