پاپوس اسکندرانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پاپوسِ اِسْکَنْدَرانی (ح ۳۰۰ـ ح ۳۵۰م)(Pappus of Alexandria)

پاپوس اسکندرانی
Pappus of Alexandria
زادروز ح ۳۰۰م
درگذشت ح ۳۵۰ م
ملیت یونانی
شغل و تخصص اصلی ریاضی دان
شغل و تخصص های دیگر منجم و جغرافی دان
آثار مجموعه
گروه مقاله ریاضیات

ریاضی‌دان، منجم، و جغرافی‌دان یونانی. کتاب مجموعه[۱]، تألیف او، تقریباً همۀ مباحث هندسۀ یونانی را دربرمی‌گیرد. مطالب این کتاب بیشتر به شکل شرح‌ آثاری آمده است که بنابه فرض، خواننده متن اصلی آن‌ها را خوانده است یا در اختیار دارد. اطلاعی دربارۀ زندگی او در دست نیست و بیشتر نوشته‌هایش هم فقط به‌صورت ترجمه‌هایی از متن اصلی یونانی باقی‌مانده است. اگر مجموعۀ او نمی‌بود، قسمت اعظم دستاورد هندسی پیشینیان برای همیشه ازدست رفته بود. کتاب او شامل بازگویی راه‌حل‌های شناخته‌شدۀ مسائل هندسه در زمان او، راه‌حل‌های خودش، یا اصلاح و تعمیم راه‌حل‌های موجود به‌دست اوست. ازجمله مسئلۀ محاط‌کردن پنج جسم منتظم در یک کره را به روشی کاملاً متفاوت با روش اقلیدس[۲] حل کرده است. در میان سایر آثار پاپوس، شرحی دربارۀ مجسطیِ[۳] بطلمیوس[۴] و شرحی دربارۀ اصول[۵] اقلیدس یافت شده است. همچنین، گمان می‌رود که او مؤلف رسالۀ جغرافیایی توصیف جهان[۶] باشد. از این اثر فقط نسخه‌ای به زبان ارمنی به‌جا مانده است و در آن، موسی خورنی[۷] مؤلف اثر دانسته شده است.  1. Synagogue/Collection
  2. Euclid
  3. Almagest
  4. Ptolemy
  5. Elements
  6. Description of the World
  7. Moses of Khoren