پرمنگنات

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پِرمَنگِنات (permanganate)
(یا: مَنگَنات (VII)) نمکی شامل یون MnO-۴ ، حاصل از اسید پرمنگانیک. جامد آن ارغوانی و محلول آن بنفش تیره و عامل اُکسایِشی قوی است. به‌منزلۀ گندزُدا به‌کار می‌آید. حاصل اکسایش پِرمنگنات در محیط قلیایی دی‌اکسید منگنز، و در محیط اسیدی نمک منگنز دوظرفیتی است. عمدۀ ترکیبات پرمنگنات مشتمل بر پرمنگنات پتاسیم، حاصل از واکنش دی‌اکسید منگنز و هیدروکسید پتاسیم، است.