پروپن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پروپِن (propene)
اسم متداول پروپیلن[۱]، CH۳CH = CH۲. دومین عضو از سری الکن‌ها[۲]، در گروه هیدروکربن‌ها[۳]ست. گازی قابل اشتعال و بی‌رنگ است و عمدتاً در صنعت، برای ساخت مواد شیمیایی آلی، ازجمله پلاستیک‌های پُلی پروپلینی[۴]، به‌کار می‌رود.


  1. propylene
  2. alkene series
  3. hydrocarbon
  4. polypropylene plastic