پزشکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پِزِشکی (medicine)

13126800.jpg

علم پیشگیری، تشخیص، و درمان بیماری‌های جسمی و روانی. کالبدشناسی[۱]، شناخت ساختمان و شکل بدن، و فیزیولوژی[۲]، بررسی عملکرد بدن، پایه‌های پزشکی‌اند. در غرب، پزشکی به‌صورت روزافزونی به داروهای جدید، روش‌های جراحی پیشرفته، و تشخیص بیماری‌ها با روش‌های کم‌خطر متکی می‌شود. هزینه‌ها و زمان لازم برای آموزش پزشکی غربی را در بسیاری از مناطق جهان سوم دسترس‌ناپذیر کرده است. در این مناطق، افراد آموزش‌دیده در زمینۀ بهداشت، مراقبت‌های بهداشتی را عرضه می‌کنند و مجازند داروی رایج معدودی را برای درمان بیماری‌های شایع تجویز کنند. فهرست برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی در جدول آمده است.

 

 

جوایز نوبل فیزیولوژی و پزشکی
سال نـام ملیت
1901 امیل اِی فون برینگ آلمانی
1902 سِر رونالد راس انگلیسی
1903 نیلس آر فینسن دانماركی
1904 ایوان پی پاولف روسی
1905 رابرت كخ آلمانی
1906 كامیلو گولجی ایتالیایی
1906 سانتیاگو رامون ئی كاخال اسپانیایی
1907 چارلز اِل اِی لاورن فرانسوی
1908 اِلی آی مچنیكوف روسی
1908 پل ارلیش آلمانی
1909 امیل تی كوخر آلمانی
1910 آلبرشت كوسل آلمانی
1911 آلوار گالستراند سوئدی
1912 الكسیس كارل امریكایی (فرانسوی‌)
1913 شارل آر ریشه فرانسوی
1914 رابرت بارانی اتریشی
1915ـ1918 جایزه اعطا نشد ــ
1919 ژول بورده بلژیكی
1920 اِس اوگوست كروگ دانماركی
1921 جایزه اعطا نشد ــ
1922 آرچیبالد وی هیل انگلیسی
1922 اُتو اف مایرهوف آلمانی
1923 سِر فردریك جی بنتینگ كانادایی
1923 جان جِی آر مكلئود اسكاتلندی
1924 ویلم آینتهوفن هلندی
1925 جایزه اعطا نشد ــ
1926 یوهانس اِی جی فیبیگر دانماركی
1927 یولیوس واگنر ـ یاورگ اتریشی
1928 شارل جِی اچ نیكول فرانسوی
1929 كریستیان آیكمان هلندی
1929 سِر فردریك جی هاپكینز انگلیسی
1930 كارل لنداشتاینر امریكایی (اتریشی)
1931 اوتو اِچ واربورگ آلمانی
1932 سِر چارلز اِس شرینگتون انگلیسی
1932 لرد ادگار دی آدرین انگلیسی
1933 تامس اِچ مورگان امریكایی
1934 جورج اِچ وییل امریكایی
1934 جورج آر ماینات امریكایی
1934 ویلیام پی مورفی امریكایی
1935 هانس اسپمان آلمانی
1936 سِر هنری اِچ دیل انگلیسی
1936 اُتو لووی آلمانی
1937 آلبرت سنت ـ جورجی مجارستانی
1938 كورنی جِی اف هیمانس بلژیكی
1939 گرهارد دوماك آلمانی
1940ـ1942 جایزه اعطا نشد ــ
1943 هنریك سی پی دام دانماركی
1943 ادوارد اِی دواسی امریكایی
1944 جوزف ارلنگر امریكایی
1944 هربرت اس گاسر امریكایی
1945 سِر الگزاندر فلمینگ اسكاتلندی
1945 سِر ارنست بی چِین انگلیسی
1945 لرد اچ دبلیو فلوری استرالیایی
1946 هرمن جِی مولر امریكایی
1947 كارل اِف كوری امریكایی
1947 گرتی تی كوری امریكایی
1947 برناردو اِی هوسی آرژانتینی
1948 پاول اچ مولر سوئیسی
1949 والتر آر هس سوئیسی
1949 آنتونیو سی اگاژ مونیش پرتغالی
1950 ادوارد سی كندال امریكایی
1950 تادئوس رایش اشتاین سوئیسی
1950 فیلیپ اِس هنچ امریكایی
1951 ماكس تیلر اهل افریقای جنوبی
1952 سلمان اِی واكسمن امریكایی (اوكراینی)
1953 سِرهانس كربس آلمانی
1953 فریتس اِی لیپمن امریكایی (آلمانی)
1954 جان اف اندرز امریكایی
1954 تامس اچ ولر امریكایی
1954 فردریك سی رابینز امریكایی
1955 آكسل اچ تئورل سوئدی
1956 آندره اف كورنان امریكایی
1956 ورنر فورسمان آلمانی
1956 دیكینسون دبلیو ریچاردز امریكایی
1957 دانیل بووه ایتالیایی (سوئیسی)
1958 جورج دبلیو بیدل امریكایی
1958 ادوارد اِل تاتوم امریكایی
1958 جاشوا لدربرگ امریكایی
1959 سورو اوچوا امریكایی (اسپانیایی)
1959 آرتور كورنبرگ امریكایی
1960 سِر فرانك ام برنت استرالیایی
1960 سِر پیتر بی مداوار انگلیسی
1961 گئورگ فون بكشی امریكایی (مجاری)
1962 فرانسیس اِچ سی كریك انگلیسی
1962 جیمز دی واتسن امریكایی
1962 موریس اچ اِف ویلكینز انگلیسی
1963 سِرجان سی اكلز استرالیایی
1963 سِر آلن اِل هاجكین انگلیسی
1963 سِر اندرو اِف هاكسلی انگلیسی
1964 كنراد بلوخ امریكایی
1964 فئودور لینن آلمانی
1965 فرانسوا ژاكوب فرانسوی
1965 آندره لوف فرانسوی
1965 ژاك مونو فرانسوی
1966 پیتن روس امریكایی
1966 چارلز بی هاگینز امریكایی
1967 رگنار گرانیت سوئدی
1967 هالدن كِی هارت‌لاین امریكایی
1967 جورج والد امریكایی
1968 رابرت دبلیو هالی امریكایی
1968 هار جی كورانا امریكایی
1968 مارشال دبلیو نیرنبرگ امریكایی
1969 ماكس دلبروك امریكایی (آلمانی)
1969 آلفرد دی هرشی امریكایی
1969 سالوادور ای لوریا ایتالیایی
1970 سِر برنارد كاتز انگلیسی
1970 اولف فون اویلر سوئدی
1970 جولیوس اكسلراد امریكایی
1971 اِرل دبلیو ساترلند امریكایی
1972 جرالد ام ادلمن امریكایی
1972 رادنی آر پورتر انگلیسی
1973 كارل فون فریش اتریشی
1973 كنراد لورنتس اتریشی
1973 نیكلاس تینبرگن هلندی
1974 آلبر كلود امریكایی (بلژیكی)
1974 كریستیان دو دوو بلژیكی
1974 جورج ای پالاد امریكایی
1975 دیوید بالتیمور امریكایی
1975 رناتو دالبكو امریكایی
1975 هوارد ام تمین امریكایی
1976 باروك اس بلومبرگ امریكایی
1976 دی سی گایدوشك امریكایی
1977 روژه گیمن امریكایی
1977 اندرو وی شالی امریكایی
1977 روزالین یالو امریكایی
1978 ورنر آربر سوئیسی
1978 دانیل ناتانز امریكایی
1978 همیلتون اُ اسمیت امریكایی
1979 آلن ام. كورمك امریكایی
1979 سِر گادفری اِن هانسفیلد انگلیسی
1980 باروخ بناسراف امریكایی
1980 ژان دوسه فرانسوی
1980 جورج دی اسنل امریكایی
1981 راجر دبلیو اسپری امریكایی
1981 دیوید اچ هوبل امریكایی
1981 تورستن اِن ویزل سوئدی
1982 سونه كی برگستروم سوئدی
1982 بنه آی ساموئلسون سوئدی
1982 سرجان آر وان انگلیسی
1983 باربارا مكلینتاك امریكایی
1984 نیلس كی یرنی دانماركی
1984 گئورگ جی اف كولر آلمانی
1984 سزار ملشتاین آرژانتینی
1985 مایكل اس براون امریكایی
1985 جوزف اِل گلدستاین امریكایی
1986 استنلی كوهن امریكایی
1986 ریتا لوی‌ـ‌مونتالچینی ایتالیایی
1987 سوسمو تونِگاوا ژاپنی
1988 سِر جیمز دبلیو بلك اسكاتلندی
1988 گرترود بی الیون امریكایی
1988 جورج اِچ هیچینگز امریكایی
1989 جِی مایكل بیشاپ امریكایی
1989 هارولد ای وارموس امریكایی
1990 جوزف ای ماری امریكایی
1990 ای دونال تامس امریكایی
1991 اروین نهر آلمانی
1991 برت ساكمن آلمانی
1992 ادموند اِچ فیشر امریكایی
1992 ادوین جی كربس امریكایی
1993 ریچارد جِی رابرتس انگلیسی
1993 فیلیپ اِی شارپ امریكایی
1994 آلفرد جی گیلمن امریكایی
1994 مارتین رادبل امریكایی
1995 ادوارد بی لوئیس امریكایی
1995 كریستین اِن ولهارد آلمانی
1995 اریك اف ویشاوس امریكایی
1996 پیتر سی دوهرتی استرالیایی
1996 رولف اِم زینكرناگل سوئیس
1997 استنلی بی پروسینر امریكایی
1998 رابرت اف فورشگات امریكایی
1998 لوئیس جی ایگنارو امریكایی
1998 فرید مُراد امریكایی
1999 گونتر بلوبل امریكایی (آلمانی)
2000 آروید كارلسون سوئدی
2000 پل گرین‌گارد امریكایی
2000 اریك كندل امریكایی
2001 لُلاند اچ هارتول امریكایی
2001 آر تیموتی هانت انگلیسی
2001 پل ام نرس انگلیسی
2002 سیدنی برنر اهل افریقای جنوی
2002 اچ رابرت هارویتز امریكایی
2002 جان ای سالستون انگلیسی
2003 پل سی لوتربر امریكایی
2003 سِر پیتر منسفیلد انگلیسی
2004 ریچارد اكسل امریكایی
2004 لیندا بی باك امریكایی
2005 باری جِی مارشال استرالیایی
2005 جِی رابین وارن استرالیایی
2006 اندرو زِد فایِر امریكایی
2006 كرگ سی ملو امریكایی
2007 ماریو آر كاپكّی ایتالیایی
2007 سر مارتین اوانز انگلیسی
2007 اولیور اسمیتیز امریكایی (انگلیسی)
2008 هارالد تسور هویزن آلمانی
2008 فرانسواز باره – سینوسی فرانسوی
2008 لوک مونتانیر فرانسوی


  1. anatomy
  2. physiology