پزشکی از راه دور

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پزشکی از راهِ دور (telemedicine)

در علوم رایانه، استفاده از ارتباطات رایانه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات و آموزش پزشکی. مشاوره از راه دور نمونه‌ای از این روش‌هاست. در این روش، مشاور با فناوری ویدئوکنفرانس[۱] (کنفرانس تصویری) بیمار را معاینه و حتی از راه دور عمل جراحی می‌کند. این فناوری برای درمان بیماران ساکن در مناطق دور‌افتاده یا کشورهایی با امکانات پزشکی محدود بسیار باارزش است.

 


  1. video-conferencing-type technology