پس سوزی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پَس‌سوزی (afterburning)

روش‌ افزایش‌ نیروی‌ پیش‌رانی‌ موتورِ توربینی گازسوز[۱] در هواپیمای‌ جت‌. سوخت‌ اضافی‌ را با پاشیدن در مجرای‌ داغ‌ خروج‌ محصولات‌ احتراق‌، بین‌ توربوجت[۲] کانال خروجی، می‌سوزانند. این‌ روش‌ برای‌ افزایش‌ کوتاه‌مدت‌ قدرت‌ هواپیما هنگام‌ برخاستن یا در نبرد‌ هواپیماهای‌ جنگنده‌ کاربرد دارد.

 

 


  1. gas turbine engine
  2. turbojet