پلوپس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پِلوپْس (Pelops)

در اساطیر یونان، پسر تانتالوس[۱]، برادر نیوبه[۲] و پدر آترئوس[۳] و توئستس[۴] (آتریدا[۵]ها). پلوپونز[۶]، بخش جنوبی یونان، از نام او گرفته شده است. پدرش او را در کودکی کشت و از او برای خدایان خوراک تهیه کرد، اما نتوانست آنان را بفریبد؛ با این همه، دِمِتِر[۷]، الهۀ[۸] غلات، چنان در اندوه ازدست‌دادن دخترش، پرسفونه[۹]، غرق بود که یکی از شانه‌های پلوپس را خورد. هِرمِس[۱۰] به دستور زئوس[۱۱]، باقی‌ماندۀ اعضای او را در دیگی جوشان ریخت و به پلوپس جان بخشید. پوسیدون[۱۲]، خدای دریا، او را به المپ[۱۳] فرستاد، اما بعد او را به زمین بازگرداند. پلوپس به اِلیس[۱۴] رفت. در آن‌جا اوئنومائوس[۱۵]، شاه پیزا[۱۶]، دخترش هیپودامیا[۱۷] را به همسری کسی درمی‌آورد که در مسابقۀ ارابه‌رانی او را شکست دهد. پلوپس مورتیلوس[۱۸]، ارابه‌ران شاه، را با وعدۀ دادن نیمی از مملکت فریفت و او میخ محور ارابۀ اربابش را جدا کرد، که به مرگ او در مسابقه منجر شد. پس از آن، پلوپس قدرت را به دست گرفت و با هیپودامیا ازدواج کرد، اما به قول خود وفا نکرد و در حالی‌که سواره از کنار پرتگاهی می‌گذشتند، مورتیلوس را به دریا افکند. مورتیلوس حین غرق‌شدن، تمامی دودمان پلوپس را نفرین کرد و پس از آن همیشه میان اعضای خاندان آتریداها عداوت برقرار بود. پلوپس با المپ در غرب پلوپونسوس ارتباط نزدیک داشت و در آن‌جا باز‌ی‌ها را دوباره رواج داد؛ آیین او تا دوره‌های تاریخی نیز دوام آوردند.

 

 


 1. Tantalus
 2. Niobe
 3. Atreus
 4. Thyestes
 5. Atridae
 6. Peloponnese
 7. Demeter
 8. goddess
 9. Persephone
 10. Hermes
 11. zeus
 12. Poseidon
 13. Olympus
 14. Elis
 15. Oenomaus
 16. Pisa
 17. Hippodamia
 18. Myrtilus