پلیس مخفی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پلیس مخفی
نام فارسی پلیس مخفی
نام لاتین secret police
علت تاسیس / تشکیل هر گونه نیروی امنیتی دولتی در داخل کشور، فعال برضد دگراندیشان سیاسی یا کسانی که قصد براندازی نظام را دارند

پلیس مَخفی (secret police)
هر گونه نیروی امنیتی دولتی در داخل کشور، فعال برضد دگراندیشان سیاسی یا کسانی که قصد براندازی نظام را دارند؛ مانند، دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)[۱] در ایالات متحدۀ امریکا و دایرۀ ویژه[۲] در انگلستان.

 


  1. (Federal Bureau of Investigation (FBI
  2. Special Branch