پولیت بورو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پولیت بورو
نام فارسی پولیت بورو
نوع کاربری کمیتۀ اجرایی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
نام لاتین Politburo
نام های دیگر دفتر سیاسی-پریزیدیوم یا هیئت‌رئیسه(از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۶)
اعضا دفتر سیاسی تقریباً شامل دوازده عضو واجد حق رأی و شش عضو نامزد (بدون حق رأی)


پولیت‌بورو (Politburo)

(کوته‌نگاشت معادل انگلیسی دفتر سیاسی[۱]) کمیتۀ اجرایی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، تعیین‌کنندۀ سیاست حزب. این اصطلاح را از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۶ پریزیدیوم[۲] یا هیئت‌رئیسه خوانده‌اند. دفتر سیاسی تقریباً از دوازده عضو واجد حق رأی و شش عضو نامزد (بدون حق رأی) تشکیل می‌شد.

 


  1. Political Bureau
  2. Presidium