پوکی استخوان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پوکیِ استخوان (osteoporosis)
نوعی بیماری که در آن، استخوان‌ها متخلخل و شکننده می‌شوند. در سالمندان شایع است و در زنان بیشتر دیده می‌شود. درمان پوکی استخوان استفاده از مکمل‌های کلسیم و اتیدرونیت[۱] است. در جهان حدود ۱.۷میلیون نفر دچار شکستگی لگن می‌شوند که علت آن غالباً پوکی استخوان است. بیشتر این بیماران زن‌اند. در ۱۹۹۳، ژنی کشف شد که اثر مهمی بر تضعیف استخوان‌ها دارد. در زنانی که تخمدان‌های آن‌ها را برداشته‌اند، اگر درمان جایگزینی هورمونی[۲] صورت نگیرد، ممکن است پوکی استخوان پدید آید. پوکی استخوان در نشانگان کوشینگ[۳] یا به‌مثابۀ عارضه‌ای از مصرف درازمدت کورتیکواستروئیدها[۴] هم ایجاد می‌شود. یائسگی زودرس در زنان، نداشتن فرزند، ریزنقش‌بودن، کم‌تحرکی، مصرف مقادیر زیاد مشروبات الکلی، مصرف دخانیات، و عوامل ارثی ممکن است در ایجاد پوکی استخوان دخیل باشند.


  1. etidronate
  2. (Hormone-replacement therapy (HRT
  3. Cushing's syndrome
  4. corticosteroids