پیزا، شورای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پیزا، شورای (Pisa, Council of)

در تاریخ کلیسای کاتولیک رومی، شورایی تشکیل شده در ۱۴۰۹م برای پایان‌بخشیدن به «شقاق کبیر[۱]» که دو سر آن دو پاپ رقیب در رم[۲] و آوینیون[۳] بودند. بانیان آن کاردینال‌های دوطرف بودند که چون پاپ‌ها از همکاری سر باز زدند پاپ سومی (اَلکساندر پنجم) انتخاب کردند. بدین‌سان تفرقه سه‌جانبه شد تا این‌که شورای کنستانس[۴] (۱۴۱۴ـ۱۴۱۸م) هر سه پاپ را وادار به کناره‌گیری کرد و کاردینالی پیزایی را با نام مارتینوس[۵] پنجم به پاپی برگزید. شورای پیزا را نه متشرعان و نه متکلمان هرگز معتبر نشناخته‌اند.

 

 


  1. Great Schism
  2. Rome
  3. Avignon
  4. Constance
  5. Martin