پیش رانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

پیشْ‌رانِه
نیروی پیش‌راننده یا کِشندۀ ناشی از عمل موتور هواپیما یا موشک برای پیش‌رانی آن.