چورزق

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

چَوَرْزَق
شهری در استان زنجان، شهرستان طارم، و مرکز اداری بخش چورزق. با ارتفاع ۱,۷۷۵ متر، در منطقه‌ای کوهستانی در ۴۴کیلومتری شمال شرقی زنجان و ۱۷کیلومتری غرب شمالی آب‌بر، در درۀ رودخانۀ قزل‌اوزن، قرار دارد. اقلیم این شهر معتدل مایل به سرد و نیمه‌خشک و جمعیت آن ۱,۶۳۳ نفر است (۱۳۸۵).