چپمن، جورج (ح ۱۵۵۹ـ۱۶۳۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
جورج چپمن
George Chapman
زادروز ح ۱۵۵۹م
درگذشت ۱۶۳۴م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
شغل و تخصص های دیگر شاعر
آثار

رو به مشرق (۱۶۰۵) باسی آمبوایی (۱۶۰۷)

همه مجانین (۱۶۰۵) و سرشک بیوه‌زن (۱۶۱۲)
گروه مقاله ادبیات غرب
جورج چپمن

چپمن، جورج (ح ۱۵۵۹ـ۱۶۳۴)(Chapman, George)

شاعر و نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی. ترجمه‌هایش از حماسه‌های یونانی هومر، که در ۱۶۱۶ تکمیل شد، ازجمله اولین ترجمه‌های این آثار در زبان انگلیسی بود. ازجمله نمایش‌نامه‌های اوست: کمدی رو به مشرق[۱] ـ با همکاری بن جانسون[۲] و جان مارستون[۳] (۱۶۰۵) ـ و تراژدی باسی آمبوایی[۴] (۱۶۰۷). ترجمه‌های چپمن از آثار هومر از وفادارترین آن‌ها به متن اصلی در قالب شعر انگلیسی است. در میان نمایش‌نامه‌هایش همۀ مجانین[۵] (۱۶۰۵) و سرشک بیوه‌زن[۶] (۱۶۱۲) از آثار کمدی دیگرش بهترند و تراژدی یادشده نیز به تقلید از سبک لوکیوس سنکا[۷]، شاعر رومی، نوشته شده است. چپمن چندین ترجمه و اثر شعری دیگر را نیز به‌چاپ رساند.



  1. Eastward Ho
  2. Ben Jonson
  3. John Marston
  4. Bussy d’Ambois
  5. All Fools
  6. The Widow’s Tears
  7. Lucius Seneca