چیچست

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چیچَسْت‌

(در اَوستایی: چَئچِستَه) نام قدیم دریاچه‌ای‌ در آذربایجان.‌ احتمال می‌رود همان دریاچۀ ارومیّه باشد.‌ زردشتیان‌ در روایت‌های‌ خود، کرانۀ‌ این‌ دریاچه‌ را محل‌ تولد زردشت می‌دانند. در آبان‌یَشت‌، کِیخسرو در کرانۀ‌ دریاچۀ‌ ژرف‌ و پهناور چیچست‌ ۱۰۰ اسب‌ و هزار گاو و ۱۰‌هزار گوسفند قربانی‌ می‌کند. برابر روایت مزدیسنان در زمان کیخسرو بتکده‌ای آن‌جا بوده که به امر او ویران شده و برجای آن آتشکدۀ آذرگُشَسب ساخته شده است؛ بنابر این روایت، شاید چیچست همان دریاچۀ تکاب، در میانۀ آتشکدۀ آذرگشسب، باشد.