کاباره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاباره (cabaret)

مجموعۀ نمایشی[۱]، ترکیبی از هجو و آواز که در کافه‌ها یا بارها اجرا می‌شد. برنامه‌های کاباره، که از اواخر قرن ۱۹ از مکان‌هایی چون مولن روژ[۲] در پاریس برخاستند، استقبالِ نویسندگان و هنرمندان پیشتاز (آوانگارد)[۳] را در ‌پی داشت. در آلمان، برلین به مرکز کاباره در دهۀ ۱۹۲۰ تبدیل شد که بیش از پیش وجهۀ سیاسی می‌گرفت. بعدها نازی‌ها این وضعیت را سرکوب کردند. در بریتانیا، گروه تئاتر کیمبریج فوت‌لایتز[۴]، جنگ نمایش هجوی[۵] را در نمایش آن سوی حاشیه[۶] (۱۹۶۱) احیا کرد. پس از آن از ترکیب برنامه‌های کاباره و کمدی متفاوت[۷] نسل تازه‌ای از هنرمندان جدی، به‌ویژه از گروه کُمدیْ اِستور[۸] در لندن، در دهۀ ۱۹۸۰ شکل گرفت.


  1. Theatrical revue
  2. Moulin Rouge
  3. avant-garde
  4. Cambridge Footlights
  5. Satirical revue
  6. Beyond the Fringe
  7. Alternative Comedy
  8. Comedy Store group