کاتاپلکسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاتاپْلِکْسی (cataplexy)

حالتی عودکننده که در آن، بعضی از ماهیچه‌های ارادی یا همۀ آن‌ها ناگهان قدرت خود را ازدست می‌دهند. این حالت گاه به‌دنبال تحریک هیجانی یا عاطفی، مثلاً خنده یا عصبانیت، رخ می‌دهد، ولی معمولاً با حملۀ خواب[۱] دیده می‌شود.

 


  1. narcolepsy