کاریان

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کاریان
روستایی قدیمی در بخش جُوَیْم در شهرستان لار استان فارس که آتشکده‌ای در آن قرار داشت که گویا فَرَنْبَغ همان آتشکدۀ آذرفَرَنْبَغ بوده است. از آتشکدۀ کاریان با نام بارنَوا نیز در اسناد پهلوی یاد شده است. آنچه در ویرانه‌های کاریان دیده می‌شود صرفاً با استناد به متون پهلوی، آتشکدۀ کاریان پنداشته می‌شود و اسنادی باستان‌شناختی از آن به‌دست نیامده است. مقدسی، کاریان را شهری کوچک دانسته است که نزد زردشتیان حرمتی عظیم داشت. به‌گفتۀ ابن فقیه در حملۀ اعراب، ایرانیان از بیم خاموشی آتش مقدس، بخشی از آتش کاریان را برگرفتند و به آتشکده‌ای در فسا بردند. نیز ← آتشکدۀ آذرفرنبغ