کال شور کاشمر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کالِ شورِ کاشمر

رودخانه‌ای در استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، با طول ۶۳ کیلومتر. از ۶‌کیلومتری جنوب غربی کاشمر سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی غرب جنوبی جریان می‌یابد، پس از یکی‌شدن با کال شش تراز، در ۲۱کیلومتری جنوب غربی روستای سعدالدین، وارد دشت کویر می‌شود و به زمین فرو می‌رود.