کامراریوس، رودولف (۱۶۵۵ـ۱۷۲۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کامِراریوس، رودولف (۱۶۵۵ـ۱۷۲۱)(Camerarius, Rudolph )

گیاه‌شناس آلمانی. وجود جنسیت در گیاهان را اثبات کرد. استاد فلسفۀ طبیعی در دانشگاه توبینگن[۱] بود (از ۱۶۸۸). از اولین کسانی به‌شمار می‌رود که به پژوهش در عرصه وراثت[۲] پرداخت. کامِراریوس ثابت کرد که وجود گرده[۳] در باروری گیاهان ضرورت دارد. یافته‌های علمی‌اش را در قالب نامه‌ای با عنوان دربارۀ جنسیّت گیاهان[۴] (۱۶۹۴) به یکی از دوستانش و نیز در کتاب تحقیقات گیاه‌شناسی[۵] (۱۶۹۷) تشریح کرده است.

 


  1. University of Tübingen
  2. heredity
  3. pollen
  4. De sexu plantarum/On the Sex of Plants
  5. Opuscula botanica/Botanical Works