کانتون (جغرافی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کانتون canton

در فرانسه، نوعی تقسیم‌بندی اداری که زیرمجموعۀ اروندیسمان[۱] (متشکل از چند محلۀ شهری) است؛ در سوئیس یکی از 23 جزء تشکیل‌دهندۀ کنفدراسیون.  1. Arrondissement