کاهش تراکم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کاهش تراکم (rarefaction)

در پزشکی، کم‌شدن تراکم استخوان، به‌علت کاهش ذخایر کلسیم، ازجمله به‌علت عفونت استخوان.