کراکینگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کِراکینْگ (cracking)

واکنش‌ منجر به تجزیۀ مولکولِ‌ بزرگ‌ آلکان‌[۱]، براثر گرما، و تبدیل آن به‌ مولکولِ‌ کوچک‌ آلکن[۲] و مولکولِ‌ کوچک‌تر آلکان‌. این‌ واکنش‌ در دمای‌ بالا (۶۰۰ درجۀ سانتی‌گراد یا بیشتر)، و غالباً با کاتالیزور[۳] صورت می‌گیرد. از فرآیند کراکینگ‌ در صنایع‌ پتروشیمی‌[۴] بسیار استفاده‌ می‌کنند. کراکینگ‌ روش‌ اصلی‌ تهیۀ‌ آلکن‌هاست‌ و برای‌ تولید بنزین از جزء‌[۵]های‌ دیرجوش‌تر حاصل‌ از تقطیر جزءبه‌جزءِ[۶] نفت‌ خام‌ نیز به‌کار می‌رود.  1. alkane
  2. alkene
  3. catalyst
  4. petrochemical
  5. fraction
  6. fractional distillation