کشش (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کِشش (پزشکی)(traction)

در پزشکی، استفاده از مجموعه‌ای از وزنه‌ها و قرقره‌ها، برای کشیدن قسمت انتهایی[۱] اندام شکسته. با اعمال کشش، استخوان شکسته در راستای درست ترمیم می‌شود.

 


  1. distal