کلانتری، پرویز (زنجان ۱۳۱۰- 1395ش)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرویز کلانتری
پرویز کلانتری

کلانتری، پرویز (زنجان ۱۳۱۰ش- ۱۳۹۵ش)

از آثار پرویز کلانتری

نقاش و تصویرگر ایرانی. در خلق آثارش بر سنّت‌های ایرانی تمرکز دارد. از ۱۳۳۹ش به تصویرکردن فرم‌های معمارانۀ روستایی با کارمادۀ کاهگل پرداخت، که ویژگی آثار اوست. گاه این زمره آثار کاهگلی‌اش را با کاشی‌ها و پیکره‌های رنگین می‌آراید. در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خواند. ۲۵ سال به تصویرگری کتاب‌های درسی و کتاب‌های کودکان اشتغال داشت. برخی از آثارش در موزۀ هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شوند.