کمیسیون وارن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کُمیسیون وارِن (Warren Commission)

کمیسیونی مسئول تحقیق دربارۀ ترور جان کندی رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳، و از نخستین اقدامات لیندون جانسون جانشین کندی. ریاست این کمیسیون را ارل وارن[۱]، رئیس دیوان ‌عالی ایالات متحده، برعهده داشت. در گزارش آن نتیجه‌گیری شده بود که کندی به‌دست هاروی آزوِلد[۲] ۲۴ساله به‌قتل رسیده است. این کمیسیون هیچ‌گونه شواهد و مدارکی دال بر دست داشتن آزولد یا جک روبی[۳]، که آزولد را در مسیر انتقال وی به زندان بخش دالاس در ۲۴ نوامبر به‌قتل رساند، در دسیسه‌ای گسترده‌تر پیدا نکرد و نتوانست انگیزۀ آزولد را مشخص کند.

 


  1. Earl Warren
  2. Harvey Oswald
  3. Jack Ruby