کنکورد، کتاب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کُنْکورد، کتاب ( Concord, Book of )
بیانیۀ رسمی آموزۀ لوتری. در ۱۵۸۰ منتشر شد. این بیانیه، که مقبولیت عام یافت، نُه متن مهم اعتقادی لوتر[۱]ی را یک‌جا گرد می‌آورد. این متون عبارت‌اند از قاعدۀ کنکورد؛ دو توضیح‌المسائل از لوتر؛ اعتقادنامه‌های آوگسبورگ[۲]، اثر لوتر، ملانشتون[۳]، یوناس[۴]، و بوگنهاگن[۵]؛ دفاعیۀ اعتقادنامۀ آوگسبورگ، نوشتۀ ملانشتون؛ مقالات اشمالکادیک[۶]؛ و اعتقادنامۀ نیقیه، اعتقادنامۀ آتاناسیوس و اعتقادنامۀ رسولان[۷]. این کتاب را نزدیک به ۹۰ فرمانروا، شاهزاده، و شهرهای سلطنتی پذیرفتند، اما بسیاری نیز آن را رد کردند؛ یکی از آنان شاه دانمارک بود، که مشهور است نسخۀ خود را به آتش افکنده است. کتاب کنکورد نخست در درسدن [۸]آلمان منتشر شد، و نسخۀ لاتینی آن در ۱۵۸۴ به‌چاپ رسید.

 


  1. Luther
  2. Confession of Augsburg
  3. Melanchthon
  4. Jonas
  5. Bugenhagen
  6. Schmalkaldic
  7. Apostles’ Creed
  8. Dresden