کنیا، کوه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

کِنیا، کوه (Kenya)

کِنيا، کوه

(یا: کرینیاگا[۱]) آتشفشانی خاموش به ارتفاع ۵,۱۹۹ متر. این کوه، که کشور کنیا از آن نام گرفته است، روی خط استوا[۲] قرار دارد. هالفورد مکیندر[۳]، نخستین کوهنورد اروپایی بود که در ۱۸۹۹ به قلۀ آن صعود کرد. قوم کیکویو[۴]، این کوه را کیلینیاگا[۵] و قبیلۀ ماسایی[۶] آن را دونیو اِگِره[۷] می‌نامند. به‌شکل هرم عظیم بی‌سری است که قطر پایۀ آن حدود ۵۰ کیلومتر است و با شکافی که در قلۀ آن وجود دارد، به دو نیم تقسیم می‌شود و دو قلۀ پوشیده از برف دایم را تشکیل می‌دهد. دامنه‌های شرقی و جنوبی این کوه پرآب است و جمعیت زیادی دارد و کشاورزی در آن‌ها رواج دارد، اما بخش شمالی آن کم‌آب‌تر است.

 


  1. Kirinyaga
  2. Equator
  3. Halford Mackinder
  4. Kikuyu
  5. Kilinyaga
  6. Masai
  7. Doenyo Egere