کوبریک، استنلی (۱۹۲۸ـ۱۹۹۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
استنلی کوبریک
Stanley Kubrick
زادروز 1928م
درگذشت 1999م
محل زندگی انگلستان
ملیت امریکایی
شغل و تخصص اصلی کارگردان، تهیه‌کننده و فیلم‌نامه‌نویس
آثار راه‌های افتخار (۱۹۵۷)، دکتر استرنج‌لاو (۱۹۶۴)، ۲۰۰۱: یک اودیسۀ فضایی (۱۹۶۸)، پرتقال کوکی (۱۹۷۱)، و غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷). چشمان کاملاً بسته، راه‌های افتخار (۱۹۵۷)، دکتر استرنج‌لاو (۱۹۶۴)، ۲۰۰۱: یک اودیسۀ فضایی (۱۹۶۸)، پرتقال کوکی (۱۹۷۱)، و غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷). چشمان کاملاً بسته
گروه مقاله سینما
استنلی کوبریک

کوبریک، استنلی (۱۹۲۸ـ۱۹۹۹)(Kubrick, Stanley)

استنلی کوبریک

کارگردان، تهیه‌کننده، و فیلم‌نامه‌نویس امریکایی. آثار او از نظر موضوع متنوع و به‌لحاظ تکنیک هنری، بدیع و بلندپروازانه‌‌اند. ازجمله فیلم‌های اوست: راه‌های افتخار[۱] (۱۹۵۷)، دکتر استرنج‌لاو[۲] (۱۹۶۴)، ۲۰۰۱: یک اودیسۀ فضایی[۳] (۱۹۶۸)، پرتقال کوکی[۴] (۱۹۷۱)، و غلاف تمام‌فلزی[۵] (۱۹۸۷). چشمان کاملاً بسته[۶] آخرین فیلم کوبریک است که درست پیش از مرگش بهپایان رسید و در ۱۹۹۹ بهنمایش درآمد. ابتدا در امریکا به عکاسی اشتغال داشت، ولی در بیشتر دوران فیلم‌سازی‌اش ساکن انگلستان بود. برخی دیگر از فیلم‌های که ستایش منتقدان و فیلم‌سازان همطراز او را برانگیخت، عبارتاند از راه‌های افتخار[۷] (۱۹۵۷)، دکتر استرنج‌لاو[۸] (۱۹۶۴)، ۲۰۰۱: یک اودیسۀ فضایی[۹] (۱۹۶۸)، پرتقال کوکی[۱۰] (۱۹۷۱)، و غلاف تمام‌فلزی[۱۱] (۱۹۸۷). چشمان کاملاً بسته. کوبریک بیش از هر فیلم‌ساز دیگری در سینمای معاصر امریکا، بر فیلم‌هایش نظارت کامل هنری داشت. آثار او سه ویژگی مشخص دارد: تکنیک سینمایی بدیع و متفاوت؛ پرداختن به مضمون انسانیتزدایی، خواه در رابطۀ انسان با فنّاوری (۲۰۰۱: اودیسۀ فضایی) و خواه در آموزش نظامی (غلاف تمامفلزی)؛ و کمالگراییِ پرآوازۀ خودِ کارگردان.
 


 1. Paths of Glory
 2. Dr Strangelove
 3. 2001: A Space Odyssey
 4. A Clockwork Orange
 5. Full Metal Jacket
 6. Eyes Wide Shut
 7. Paths of Glory
 8. Dr Strangelove
 9. 2001: A Space Odyssey
 10. A Clockwork Orange
 11. Full Metal Jacket