کورنل، جوزف (۱۹۰۳ـ۱۹۷۲)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کورْنِل، جوزِف (۱۹۰۳ـ۱۹۷۲)(Cornell, Joseph)

يکي از آثار جوزف کورنل

هنرمند جفت‌وجورکار[۱] امریکایی. اشیاء پیش پا افتاده[۲] را از سمساری‌ها گردآوری می‌کرد و آن‌ها را در یک جعبه یا قاب نمایش (تحت عنوان «سوراخ‌های دیدزنی جادوئی[۳]») با شرح «فرآیندهای اسرارآمیز و پایان‌ناپذیر مغز آدمی[۴]» در کنار هم قرار می‌داد. کورنل مراحل گرد‌آوری مواد و مصالح را «حکمت اشیاء پیش‌ پا افتاده[۵]» توصیف کرد. گرچه هرگز زادگاهش، نیویورک، را ترک نکرد و حتی تغییر مسکن نیز نداد، بهترین آثارش احساسی از زیبایی غیرمنتظره («دیدارهای ناملموس[۶]») را القا می‌کنند. کورنل از نقاشان سوررئالیست[۷] تأثیر گرفت، و در دهۀ ۱۹۳۰، نخستین بار آثارش را با آنان در نگارخانه‌ای در نیویورک به‌نمایش گذاشت. با عرضۀ اقلام نامتجانس در سازه‌هایش، همچون تخم‌ پرندگان، عکس‌ها، لیوان‌های شراب، و سرهای عروسک، «نمایشی» بسیار فردی از خاطرات و یاد گذشته[۸] پدید آورد که برگرفته از ادبیات، تاریخ هنر، موسیقی، و رقص بودند.

 


  1. assemblage
  2. ephemera
  3. magic peep holes
  4. endlessly mysterious processes of the mind
  5. metaphysics of ephemera
  6. intangible visitations
  7. surrealist
  8. nostalgia